ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τo ιδιόκτητο σχολείο μας είναι ένα σύγχρονο κτίριο.Το σχολείο λειτουργεί στην οδό Καποδιστρίου πιο κάτω από το ιδιωτικό σχολείο «Άγιος Γεώργιος» κοντά στα γυμνάσια. Έχειτρεις αίθουσες διδασκαλίας, η κάθε μία από τις οποίες είναι σχεδιασμένη και εξοπλισμένη για το ανάλογο τμήμα \ μάθημα. Ο κάθε καθηγητής έχει την δικιά του αίθουσα και χώρο εργασίας και είναι υπεύθυνος γι' αυτή.Το κτίριο έχει κεντρική θέρμανση (air condition). Έχει μία αίθουσα χώρος αναμονής,εργαστήριο υπολογιστών.

Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη η οποία ανανεώνεται συνεχώς και από την οποία όλοι οι μαθητές μπορούν να δανείζονται διαφόρου είδους βιβλία και περιοδικά με θεματολογία όπως λογοτεχνία, επιστήμη, παιδική λογοτεχνία, αθλητισμό κλπ. Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι να δώσει στους μαθητές την δυνατότητα να ενημερώνονται σε διάφορους τομείς έτσι ώστε να εξασκηθούν, να γνωρίσουν και να αντιληφθούν την πραγματική χρήση της Γλώσσας.

Oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές Lap top, ως αναπόσπαστοι όροι της σύγχρονης ζωής, αποτελούν πλέον και μέρος της εκπαίδευσης. Η διδασκαλία της Αγγλικής και η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αρχίζει από την Α Junior. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται σε κάθε τάξη είναι κατάλληλα επιλεγμένα για να καλύπτουν τους μαθησιακούς στόχους κάθε τάξης.

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τους μαθητές στην μαθησιακή διαδικασία. Το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον, με περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής των μαθητών. Ένας διαδραστικός πίνακας μπορεί, επίσης, να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να προετοιμάσουν το μάθημα τους, να το αποθηκεύσουν και να το τροποποιήσουν κατάλληλα όταν χρειαστεί. Οι μαθητές ενθουσιάζονται με τις δυνατότητες που προσφέρει ένας πίνακας με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται το ενδιαφέρον τους για το μάθημα.

Καινοτομία (Innovation)το δικό μας σχολείοανέπτυξε το καλύτερο εργαλείο διεξαγωγής ηλεκτρονικών εξετάσεων. Είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό μέσο που μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη βέλτιστων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι μαθητές μπορούν αμέσως να ενημερώνονται σχετικά μετοαποτέλεσμα στο τέλος κάθε διαγωνίσματος.  

Newsletter