ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CEF: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα τµήµατά του Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιδιαίτερο και τα 6 επίπεδα του CEF, μαζί με περιγραφή ικανότητα σε αυτό το επίπεδο την κατά προσέγγιση * ώρες που απαιτούνται για κάθε επίπεδο.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΕΣ
Junior a/b Οι τάξεις και απευθύνονται σε παιδιά B', Γ' και Δ' Δημοτικού.Ο σκοπός των τμημάτων είναι η εισαγωγή τους στην συστηματική εκμάθηση των Αγγλικών.Τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν και να αποστηθίζουν την αλφάβητο και τους φθόγγους της αγγλικής γλώσσας. Αποκτούν τις πρώτες βασεις του βασικού λεξιλογίου και της γραμματικής .Μαθαίνουν να επικοινωνούν με μικρούς διαλόγους. Αποκτήσουν τις πρώτες γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας μέσα από πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια που θα τους κάνουν να αγαπήσουν τη γλώσσα.   100 - 120
 Beginners Το παιδί σας είναι βασικός χρήστης της γλώσσας. Μπορεί να καταλάβει προτάσειςκαι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά, σε θέματα με τα οποία έχει άμεση σχέση (π.χ. πολύ βασικές προσωπικές ή οικογενειακές πληροφορίες, αγορές,τοπική γεωγραφία και εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί σε καθημερινές καταστάσεις, όπου χρειάζεται να ανταλλάσσει απλές πληροφορίες για οικεία θέματα και θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράφει με απλές λέξεις την κατάρτισή του, το άμεσο περιβάλλον του και θέματα άμεσης ανάγκης.   140 - 160
Senior
per - Elementary
Το παιδί σας είναι βασικός χρήστης της γλώσσας. Μπορεί να καταλάβει και να χρησιµοποιήσει οικείες καθηµερινές εκφράσεις και πολύ βασικές φράσεις µε σκοπό την ικανοποίηση συγκεκριµένων αναγκών. Μπορεί να συστήσει τον εαυτό του και άλλους ανθρώπους και να ρωτήσει ή να απαντήσει προσωπικές ερωτήσεις, όπως σχετικά µε το πού µένει, τους ανθρώπους που γνωρίζει και τα πράγµατα που έχει. Μπορεί να επικοινωνεί µε απλό τρόπο, µε την προϋπόθεση ότι ο συνοµιλητής του µιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειµένος να βοηθήσει. A1 180 - 200
Senior ElementaryΤο παιδί σας είναι βασικός χρήστης της γλώσσας. Μπορεί να καταλάβει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιµοποιούνται συχνά, σε θέµατα µε τα οποία έχει άµεση σχέση (π.χ. πολύ βασικές προσωπικές ή οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία και εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί σε καθηµερινές καταστάσεις, όπου χρειάζεται να ανταλλάσσει απλές πληροφορίες για οικεία θέµατα και θέµατα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράφει µε απλές λέξεις την κατάρτισή του, το άµεσο περιβάλλον του και θέµατα άµεσης ανάγκης.A2 180 - 200
Senior
Pre - intermediate
Το παιδί σας είναι ανεξάρτητος χρήστης της γλώσσας. Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σηµεία µιας συζήτησης, µε την προϋπόθεση ότι η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι απλή και σαφής και τα θέµατα οικεία, που προκύπτουν συχνά στην εργασία, το σχολείο, τη διασκέδαση κ.τ.λ. Μπορεί να αντιµετωπίσει τις περισσότερες καταστάσεις που µπορεί να προκύψουν σε ένα ταξίδι σε περιοχές όπου οµιλείται η γλώσσα. Μπορεί να γράψει ένα απλό και δοµηµένο κείµενο πάνω σε θέµατα οικεία ή µε προσωπικό ενδιαφέρον. Μπορεί να περιγράψει εµπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες, και να αιτιολογήσει ή να εξηγήσει εν συντοµία τις απόψεις ή τα σχέδιά του.B1350 - 400
Senior
upper
Intermediate
Το παιδί σας είναι ανεξάρτητος χρήστης της γλώσσας. Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες πολύπλοκων κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα ή αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών οδηγιών στον τομέα εξειδίκευσής του. Μπορεί να επικοινωνεί με τέτοιο βαθμό αυθορμητισμού και άνεσης, ώστε να συμμετέχει κανονικά σε μια συζήτηση με αγγλόφωνους χωρίς δυσκολία για καμία από τις δύο πλευρές. Μπορεί να παράγει ένα σαφές, λεπτομερές κείμενο σε μια ποικιλία θεμάτων και να εκφράζει την άποψή του πάνω σε θέματα της επικαιρότητας, παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων πλευρών. B2500 - 600
Senior Advanced
Το παιδί σας είναι ικανός χρήστης της γλώσσας. Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα μακροσκελών και πολύπλοκων κειμένων και να αναγνωρίσει νοήματα που υπονοούνται. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς να ψάχνει εμφανώς για τις κατάλληλες λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αβίαστα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παράγει ένα σαφές, καλά δομημένο και λεπτομερές κείμενο, αναπτύσσοντας πολύπλοκα θέματα, κάνοντας ελεγχόμενη χρήση κανόνων οργάνωσης, σύνδεσης ιδεών και συνοχής. C1700 - 800 
Senior Proficiency
Το παιδί σας είναι ικανός χρήστης της γλώσσας. Καταλαβαίνει με ευκολία σχεδόν οτιδήποτε ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να παρουσιάσει περιληπτικά πληροφορίες από διαφορετικές γραπτές και προφορικές πηγές, να αναπτύξει επιχειρηματολογία και να κάνει περιγραφές με σαφήνεια. Μπορεί να εκφράζει αυθόρμητα, με μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια, τις λεπτές αποχρώσεις των εννοιών, ακόμα και σε πιο σύνθετες καταστάσεις.C21000 - 1200

Newsletter